Headerbild

Historik

Klubben har existerat sedan 1933, ett årtal som är något osäkert på grund av att alla handlingar från den tiden inte finns kvar. Årtalet är beräknat bakåt från de skrivelser som finns kvar efter det 50-års jubileum som hölls 1983

 

Klubben har genom åren bedrivit tennisspel på utebanor (grus) och i en gammal tennishall som revs på 60-talet. Senare under 60- talet och fram till 1997 bedrevs inomhusverksamheten i ett tennistält med en bana. Tältet värmdes upp av en oljepanna under den kallare årstiden, en panna som inte orkade med mer än ca –12 grader utomhus. Redan innan man nått så låga temperaturer fick spelet genomföras med handskar. När å andra sidan solen värmde tältet på sen vår och sommar så steg temperaturen till bastunivå.

 

Från och med hösten 1997 arrenderar klubben en nybyggd tennishall med 2 banor. Hallen omfattar förutom tennisbanorna även 5 st badmintonbanor och klubben sköter hela anläggningen funktionellt och ekonomiskt.

 

Förutom hallen disponerar klubben även 2 st. utebanor som används från ca mitten av maj till och med september. Vid dessa utebanor finns även en mycket gedigen bollvägg, byggd i betong, för slagträning.

 

Antalet medlemmar i klubben är för närvarande ca 100 personer en siffra som har ökat sakta sedan den nya hallen togs i bruk.

 

Våra framgångar i tävlingssammanhang har av naturliga skäl inte varit så stora genom åren men något som kan nämnas är att 1955 spelade klubben bl.a. matcher mot Kungliga Tennisklubben. Så kända spelare som Jan Erik Lundqvist och Ulf Schmidt ingick i motståndarlaget.

 

Under 70-talet deltog klubben i division 4 med blandade framgångar. I dagsläget är inte seniorverksamheten på tävlingssidan speciellt framgångsrik medan juniorverksamheten ökar stadigt och där framgångarna börjar visa sig på distriktsnivå. Tidigare brist på bra inomhus banor och nu senare tillgång till inomhushall får anses var huvudorsaken till detta.

 

I dagsläget har vi en väl fungerande organisation och ekonomi i klubben liksom väl anpassade resurser för spel i form av inomhushall och utebanor.