Headerbild

Ludvika Tennisklubb bjuder in till ÅRSMÖTE

2024-01-26 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Plats: Rackethallen

Datum: söndag 10/3-2024

Tid: 19.00 (kaffe och kaka från 18.45)

Dagordning

1.      Upprop och fastställande av röstlängd

2.      Mötets utlysande

3.      Fastställande av dagordning

4.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.      Val av justeringsmän

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

7.      Revisorernas berättelse

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Fastställande av medlemsavgifter

10.  Fastställande av verksamhetsplan och budget

11.  Förrättande av val till styrelsen

12.  Behandling av förslag, skrivelser och motioner

13.  Övriga frågor

 

Skrivelser och motioner från röstberättigad medlem lämnas till styrelsen senast söndagen den 18/2 på mail lvtennis@telia.com eller till kansliet i Rackethallen.

Förslag om stadgeändring från röstberättigad medlem lämnas senast fredagen den 9/2 på mail lvtennis@telia.com eller till kansliet i Rackethallen.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.

Välkomna!